Kemençe Hakkında

KEMENÇE Eski Türk kemençesinin Türkçe’mizdeki adı IKLIĞ yani OKLU KOPUZ’ dur. Yenisey Türklerinde ıyıl, lık, Altay Türklerinde “İkili”, Anadolu’da “Iklık-Iğlık” benzer biçimde adlarla kemençenin varlığı vurgulanmaktadır. Ayrıca Çin’de Türklerden gitme, Afganistan’da ve Türkistan’da Türkmen, Özbek ve Kırgızlarda kemençenin ismi KIYAK-GIÇAK’tır. Karadeniz kemençesinin nereden ve ne vakit geldiği belli değildir. 18. Yüzyılda batı dans hocalarının elinde Peşet dedikleri cep kemençeleri görülmüştür. Evliya Çelebi Eyüp oyuncakçılarının küçük kemençelerinden bahseder. Emel Heresti, kemençenin Macaristan’a Anadoludan geldiğini bilmekle beraber Macar ana yurdundan gelmişliği üstünde haklı olarak durmuştur. Macar tarihçisi S. Takats, yaylı Türk sazlarının…

Kadın Horonları

 KADIN HORONLARI “Kadın horonları, yenlik horonların en güzel örneğidir. Kadının ruhuna ve fiziğine uygun olarak yumuşatılmış figürlerden oluşur. Geleneksel kadın düğünlerine çalgıcı alınmaz. Horon halkasını oluşturan kadınlardan ikisi karşılıklı olarak türkü yarışına tutuşur. Bir başkası güğümün (gügüm) yada Kufa[4]’nın dibine ellerini vurarak söylenen türkülere ve oyunlara tempo tutar.   Kadın horonlarında, erkek horonlarındaki titreme yerine bel kıvırma, omuz sallama, göğüs silkme ve yaylanma gibi kadınsı çalımlar ağırlıktadır.   Kadınlarda kollar; aşağıda olur ve oyun belli bir tempoya geldiğinde dirsekler bükülüp “yarım kol” durumuna getirilir. Maçka, Tonya ve Çaykara’nın bazı köylerinde…

Horon Dalında Oynanan Oyunlar

HORON TÜRÜNDE OYNANAN OYUNLAR 1-VAYBENİ (SEYİR) OYUNU Trabzon ve ilçelerinde halka şeklinde dizilen kadınlar ve erkekler tarafından oynan ve oyun süresince iki usta türkücünün o anda kurdukları türkülerin iki gurup tarafından karşılıklı koro şeklinde belli bir ezgi ile söylendiği oyunlara yörede “Seyir Oyunu” veya “Vaybeni” denilmektedir. Vaybeni oyunu genellikle atlama, düz horon, sıksara, sıva sıva şeklinde gittikçe hızlanan bir tempoda oynanan horonlardan sonra iki türkücünün grupları oluşturarak seyir oyununa geçilir. Gruplar en az üç kişiden oluşur.   Kadınlar ve erkekler el ele tutuşarak halkayı oluştururlar. A ve B gruplarının ortasında…

Horon Çeşitleri

HORONLAR ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR 1.DÜZ HORON BÖLÜMÜ: Horon oynanmaya başlarken ağır tempoda oynanır. Bundan ötürü oyunun bu bölümüne “ağır horon bölümü” de denir. Oyun halkası saat ibresinin tersi yönünde döner. Söylenen türkülere ellerle tempo tutulur. Müzik ne kadar yüksek tempolu çalınırsa, oyuncular da o kadar kıvrak ve hareketli olurlar. Ritim arttıkça vücut dikleşir, kollar yukarıya kalkar. Gelen  komutla “yenlik yenlik” “alaşağı” ya da ufak ufak” diğer oyuncular da uyarılarak doğrudan sert bölüme geçildiği gibi yenlike bölüme de geçilir. 2.YENLİK BÖLÜMÜ: Kollar aşağıya iner, dizler kırık ve bel kısmı dizlerin açısında…